Kreativnost je poput procesa učenja u kome su učenik i učitelj ista osoba

 ZAJEDNO MOŽEMO STVARATI BOLJE MESTO ZA SVE NAS

Kreativni centar

„Kreativni centar za programiranje I dizajn“ je projekat Agencije za ekonomski razvoj grada PrijedoraPREDA-PD koji ima za cilj neformalnu edukaciju i mentorski rad: 1)  sa nadarenim učenicima srednjih škola u Prijedoru kroz : podršku usvajanju specifičnih znanja vezanih za programiranjei dizajn; podršku promociji upisa na ETF , PMF, FTN, FON i druge slične fakulteta. 2) sa zainteresovanim  aktivnim i svršenim studentima IT profila  sa biroa za zapošljavanje  u cilju unapređenja znanja i stvaranja pretpostavki za zapošljavanje

Kreativni centar

Program kreativnog centra će da obuhvata oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio.NET, C, C++, C#, SQL, ADO.NET, ASP.NET, PHP, Java i dr.).    

Prijedor

Grad mladih i uspešnih

Metodologija

Cilj Kreativnog centra nije da bude centar za obuku, već mentorskog karaktera, gde bi kroz male grupu polaznika kroz učenje radila na razvoju novih ideja kroz izabrane alate za obuku u programiranju. Nakon završene faze obuke i mentorskog rada, radila bi se promocija dobijenih rezultata i testiranje naučenog u saradnji sa IT firmama u Prijedoru. Polaznici obuka iz druge ciljane grupe koji pokažu potrebno znanje na testovima imaju mogućnost dodatne prakse  u postojećim  IT firmama. Sa druge strane svi polaznici obuke biće praćeni od strane Kreativnog centra Agencije PREDA-PD i obaveštavani o svim mogućnostima umrežavanja, stvaranja partnerstava kao i start up mogućnostima.

Vizija

Kreativni centar Prijedor vodeći centar za obuku i mentorski rad sa mladim ljudima iz Prijedora u oblasti programiranja i dizajna.    

Program

Program kreativnog centra će da obuhvata oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio.NET, C, C++, C#, SQL, ADO.NET, ASP.NET, PHP, Java i dr.).    

Dizajniranje

Adobe i Corel platforma

Mobilne aplikacije

Programiranje za mobilne uređaje

Programiranje

Program kreativnog centra će da obuhvata oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio.NET, C, C++, C#, SQL, ADO.NET, ASP.NET, PHP, Java i dr.).

PHP Web Development

PHP je jednostavan i istovremeno moćan script programski jezik za izradu dinamičkog web sadržaja.

Alati, jezici i tehnologije

Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio.NET Programski jezik C++ ASP.NET 2.0 tehnologija Upitni jezik TRANSACT-SQL Programski jezik Java PHP programiranje JavaScript script jezik MS SQL server MySQL server

INTERNET PROGRAMIRANJE

Internet programeri konstruišu, pišu, dopunjavaju i održavaju aplikacije koje rade na Internetu. Poseduju programerska znanja za programiranje naprednih web aplikacija.

Najnoviji pozivi

 

Kreativni centar Prijedor

Dobrodošli na prezentaciju projekta Agencije PREDA Prijedor!

S obzirom na društvene potrebe za zanimanjima u oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka, neophodno je mladim generacijama ponuditi rano upoznavanje sa ovim oblastima s ciljem razvoja interesovanja.

 

Programiranje

Program Kreativnog centra će da obuhvata oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (PHP/MySQL, Visual Studio, Visual Studio.NET, C, C++, C#, SQL, ASP.NET, Java i dr.). Cilj nam je da Kreativni centar Prijedor bude vodeći neformalni  centar za obuku i mentorski rad sa mladim ljudima u Prijedoru.

Dizajn i multimedija

Kursevima u oblasti dizajn i multimedije  pokušaćemo da  kroz interakciju iskusnih predvača i polaznika radimo na realizaciji konkretnih ideja i potreba privrede, istražićemo osnove kreativanog procesa stvaranja, i principe kako doći do uspešnih rešenja za realizaciju grafičkih i multimedijalnih projekata kroz upotrebu računara i programa za dizajn.


Program obuke se realizuje u saradnji sa projektom
Partnerstvo za inovacije -PI (www.innovation.ba)  koji je podržan od USAID-a

Podržano od: